Service og vedlikehold av ventilasjonsanlegg

Service vedlikehold ventilasjonsanleggRengjøring og vedlikehold av alle typer ventilasjonsanlegg

Dårlig luft og avtrekk kan gi plager i form av hodepine, tretthet, astma og allergiproblemer, og medfører ofte stort sykefravær.

Det er ikke sjelden at man finner muggsopp også i ventilasjonsanlegg.

 • Hva har du gjort for å finne løsning på problemet?
 • Når kontrollerte du ventilasjonsanlegget sist?
 • Og har du tenkt over hva enkle forebyggende tiltak kan spare deg for?
 • En løpende serviceavtale på ventilasjonsanlegg gir økt luftkvalitet
 • Økt luftkvalitet medfører bedre helse
 • Bedre helse gjør ansatte mer motiverte
 • Motiverte ansatte er mer effektive

Service og vedlikeholdsavtaler:
(Etter kundens behov)

  • Periodisk rens av ventilasjonsanlegg
  • Periodiske luftmålinger
  • Periodiske skifte av luftfilter
  • Periodisk rens av fettfeller (særlig nødvendig som forebyggende tiltak på storkjøkken etc)
  • Periodisk rens av ventilasjonsanlegg

Glem ikke at du på denne måten får et bedre vedvarende innemiljø, og at du i tillegg reduserer bl.a faren for brann og ulykker betraktelig.

Ta kontakt for avtale om befaring eller klikk på lenken for å lese om kartlegging av inneklima!

Alle tjenester innenfor rengjøring, service og vedlikehold av ventilasjonsanlegg er etter avtalte priser.