OVK – Obligatorisk ventilasjonskontroll

Obligatorisk ventilasjonskontrollViktig om obligatorisk ventilasjonskontroll (OVK)
(Orientering om svensk lovverk vedr. obligatorisk kontroll av ventilasjonsanlegg.)

Alle huseiere som har ventilasjonsanlegg i henhold til tabellen under, er forpliktet til å påse at en funksjonskontroll blir utført etter denne. Kontrollen skal utføres av et kvalifisert firma.

Kontrollen skal utføres for å være forsikret om at ventilasjonssystemet er rent og bygningens ventilasjon er tilstrekkelig. Jo mer komplisert eller omfattende ett ventilasjonssystem er, desto mer vedlikehold krever det.

Kontrollen av de ulike bygninger, leiligheter, lokaler skal skje som tabellen under viser.

Bygninger:

Kontrollintervaller:

Barnehager, skoler, sykehjem. o.l. 2 år
Blokk, rekkehus o. l, samt kontorbygninger med AT -ventilasjon 3 år
Blokk, rekkehus o. l, samt kontorbygninger med MA -ventilasjon 6 år
Blokk, rekkehus o. l, samt kontorbygninger med N -ventilasjon 9 år
En – og tomannsboliger med AT -ventilasjon 9 år

Kjøkken:

Alle kjøkkener med naturlig avtrekk 6 år
Alle kjøkkener med mekanisk avtrekk (kjøkkenvifter) 3 år

Restauranter

Hver 4. mnd.


AT= avtrekk- og tilluftsventilasjon, MA= mekanisk avtrekk og N= naturlig avtrekk.


Untatt fra kontrollen er:

  • 1 og 2-mannsboliger med naturlig avtrekk eller kun mekanisk avtrekk.
  • Øko-bygninger innenfor jordbruk, skogbruk med mer.
  • Industribygninger.

Ta kontakt for ytterligere informasjon om obligatorisk ventilajonskontroll.

Alle tjenester vi utfører innenfor obligatorisk ventilasjonskontroll er til avtalte priser.