Våre ventilasjonstjenester

Ventilasjon inspeksjon og serviceVi har lang erfaring med ulike typer tjenester innenfor ventilasjon!

Vårt område er luftmålinger, utarbeidelse av rapporter og rådgiving, kanalrens og rengjøring av ventilasjonsanlegg. Samt løpende service- og vedlikeholdsavtaler.

Vi mottar stadig forespørsler om enkeltoppdrag og løpende avtaler i alle størrelsesordrer. Alle våre tjenester innenfor ventilasjon er til avtalte priser.

Les mer i menyen over og kontakt oss for mer informasjon om våre ventilasjonstjenester.