PCB-sanering : Fjerning av PCB

PCB saneringVi har lang erfaring med sanering av PCB / PCB-sanering

PCB er klassifisert som helsefarlig stoff, og skal håndteres deretter, enten det forekommer inne eller ute. Det stilles strenge krav til personell som skal håndtere stoffet, bla med hensyn
til bruk av verneutstyr, pakking og deponering av avfallet.


AR Miljøsikring kan hjelpe dere når problemet dukker opp. Vi har lang erfaring på området og kan tilby følgende innenfor kartlegging av PCB og PCB-sanering:

  • Kartlegging, prøvetaking, analyser
  • Problemløsning/ Utarbeidelse av miljøsaneringsrapporter
  • Tilbudsbeskrivelse
  • Varsling / kommunikasjon mot det offentlige
  • Utvendig sanering av PCB
  • Innvendig sanering av PCB
  • Forsegling

Vi innehar de nødvendige tillatelser for å arbeide med fjering av PCB og PCB-sanering Vi tilbyr rask og god service, med befaring senest dagen etter at vi har mottatt henvendelsen (byggestopp kan koste mye penger), prøvetaking og rask analyse (dagen etter hvis innlevering før kl. 12.00) medvirker til korte avbrudd for entreprenør.

Vi utfører oppdrag for private, borettslag, næringslokaler og industri i Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold.
Ta kontakt med oss for mer om fjerning av PCB og PCB-sanering.

– Eller klikk på lenken for informasjon om kartlegging av asbest og PCB!

Alle tjenester innenfor PCB-sanering og fjerning av PCB etter avtalte priser.