Skadebegrensning – Brannskade, vannskade, tørking av konstruksjoner