Sanering av mugg, sopp og råte

Kartlegging av mugg, sopp og råteMuggsanering, soppsanering og råtesanering

Har du problemer med mugg, sopp og råte?
Det kan være flere årsaker til dette.

  • Dårlig avtrekk medfører høy luftfuktighet, som over tid kan medføre sopp og råteskader
  • Vannlekkasjer kan over tid utløse muggsopproblemer
  • Mangelfull isolasjon kan utløse problemer på vinterstid

Sopproblemer er svært skadelig for bygningsmassen. Har man først fått problemet i eller på bygningen, går den ikke tilbake av seg selv. Den må saneres på en ordentlig måte. Vi har lang erfaring med soppsanering, råtesanering og muggsanering.

En del muggsopptyper kan også være helseskadelig. Det er derfor viktig å ta problemet på alvor.


AR Miljøsikring kan levere:

  • Kartlegging av mugg, sopp og råte
  • Komplett sanering. Soppsanering, muggsanering, råtesanering
  • Bistå med formidling av gjenoppbygging etter skade

En befaring vil kartlegge hva som evt. må utbedres.

Vi utfører oppdrag for private, borettslag, næringslokaler og industri i Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold.

Ta kontakt for ytterligere informasjon eller klikk på lenken for informasjon om kartlegging av mugg, sopp og råte!
– Det kan lønne seg…

Alle tjenester innenfor muggsanering, soppsanering og råtesanering er etter avtalte priser.