Asbestsanering – Fjerning av asbest

Fjerning av asbestAsbestsanering – Sanering av asbest i gamle bygg

Eldre bygg ( fram til ca. 1980 ) inneholder ofte større eller mindre mengder asbest, gjerne skjult i lukkede konstruksjoner, eller mer åpent som kledning på fasade eller tak. Problemer blir det når vedlikehold og rehabilitering iverksettes. Hvor mye asbest er det? Hvor finner vi asbest, og hva gjør vi med den?

Asbester klassifisert som helsefarlig stoff, og skal håndteres deretter, enten det forekommer inne eller ute. Det stilles strenge krav til personell som skal håndtere stoffet, bla med hensyn til bruk av verneutstyr, pakking og deponering av avfallet.

AR Miljøsikring i Oslo kan hjelpe deg når problemet dukker opp. Vi har lang erfaring med sanering av asbest og kan løse de fleste problemstillinger når det gjelder asbestsanering og fjerning av asbest!


AsbestsaneringVåre tjenester – Sanering av asbest:

  • Kartlegging, prøvetaking, analyser
  • Problemløsning / Utarbeidelse av miljøsaneringsrapporter
  • Tilbudsbeskrivelse
  • Varsling / Kommunikasjon mot det offentlige
  • Utvendig sanering av asbest
  • Innvendig sanering av asbest
  • Forsegling

Alle som skal utføre asbestsanering skal ha tillatelse fra Arbeidstilsynet. Les mer om dette her. AR Miljøsikring AS innehar de nødvendige tillatelser for å arbeide med fjerning av asbest og asbestsanering.

* Vi tilbyr rask og god service, med befaring senest dagen etter at vi har mottatt henvendelsen (byggestopp kan koste mye penger), prøvetaking og rask analyse (dagen etter hvis innlevering før kl. 12.00) medvirker til korte avbrudd for entreprenør.

Ta kontakt med oss for nærmere informasjon om fjerning av asbest og asbestsanering.

– Eller klikk på lenken for informasjon om kartlegging av asbest og PCB her!

Alle tjenester rundt asbestsanering og fjerning av asbest er etter avtalte priser.

AR Miljøsikring – Spesialisten på kartlegging og sanering av asbest!