Stort saneringsoppdrag

Utførelse av stort saneringsoppdrag