Stort saneringsoppdrag

asbest bølgeeternitStort saneringsoppdrag

Vi har fått i oppdrag å sanere bølgeeternitt fra tak på lagerhaller i Oslo.

Dette er beregnet å deponere over 150 tonn asbest.

Arbeidet utføres med lifter fra innsiden. Arbeidet er beregnet å vare ut juli måned.

Kontakt oss i dag for tilbud på asbestsanering og andre saneringsoppdrag!