Skadebegrensning – Brannskade, vannskade, tørking av konstruksjoner, etc

Skadebegrensning – Brannskade, vannskade, tørking av konstruksjonerSkadebegrensning og forebyggende tiltak

AR Miljøsikring har lang og bred erfaring i å håndtere skadebegrensning.

Spesialister på brannskade, sanering, tørking av konstruksjoner og utførelse av forebyggende tiltak.

Vi kan blant annet tilby:

Utbedring av vannskader:

 • Tømming / lensing
 • Tørking av konstruksjoner
 • Riving
 • Fuktmålinger
 • Bistand til gjenoppbygging

Mugg, sopp, råte:

 • Kontroll og målinger
 • Sanering

Rehabillitere brannskader:

 • Vask og rengjøring etter sot og pulverskader
 • Tørking
 • Rensing av ventilasjon
 • Riving og rydding av bygg og tomt etter brannskader
 • Bistand til gjenoppbygging

Rengjøring med tørris

Montering av fuglesikring:

 • Vi utfører også montering av fuglesikring

En befaring vil kartlegge hva som evt må utbedres i forhold til skadebegrensning. Vi utfører oppdrag for private, borettslag, næringslokaler og industri i Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold, samt deler av Vestfold og Buskerud.

Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Alle tjenester innenfor skadebegrensning – vannskader, brannskader, mugg, sopp og råte – er etter avtalte priser.