Miljøsaneringsrapport

miljøsaneringsrapportUtarbeidelse av miljøsaneringsrapport

Ved riving og rehabilitering av bygninger over 100 m2 skal det gjennomføres / utarbeides en Miljøkartlegging / Miljøsaneringsbeskrivelse (i.h.t TEK10).

Miljøkartleggingen tar sikte på å registrere forekomster av helse og miljøfarlige stoffer som kan bli berørt av rive og rehabiliteringsarbeidene.

Funnene fra kartleggingene blir oppsumert i en beskrivelse, og det blir angitt hvordan forekomstene kan identifiseres, mengder og hvilke krav som gjelder for miljøsanering og riving generellt av forekomstene.

Vårt firma er sertifisert for og har erfaring med utarbeidelse av miljøsaneringsrapporter. Her kartlegger vi alle farlige stoffer og ferdigstiller en rapport med analyse over tiltak.

Ta kontakt for mer om utarbeidelse av miljøsaneringsrapport.

Alle tjenester innenfor analyse og utarbeidelse av miljøsaneringsrapport er til avtalte priser.