FAQ

Spørsmål og svar
Vårt firma har flere års erfaring med å gi råd og veiledning.

Alle ansatte er serfifiserte og godt utdannede innenfor sine fagfelt. Derfor har vi bistått private, næringsliv og det offentlige innenfor mange ulike typer miljøproblematikk.

Om det er noe du lurer på som du ikke finner svar på her, ring Arild på 22 75 03 50, eller oss en e-post! Er spørsmålet ditt relevant for flere vil det i tillegg bli lagt ut her.

FAQ – Spørsmål og svar:

 1. Hva er asbest?
  Asbest er en gruppe fibrøse mineraler  som består av hydrogen-magnesium-silikater. Fibrene har vært kjent siden oldtiden, men er først for få år siden lokalisert som spesielt kreftfremkallende.
  Det ble ansett som svært anvendelig fordi det både var varmeisolerende og brannsikkert, og fibrene var fleksible og sterke, men strekkfaste. Innånding av relativt små mengder asbeststøv av enkelte sorter har vist seg å føre til økt risiko for flere sykdommer, inklusive asbestose og kreft. Mange land har derfor innført forbud mot all bruk av stoffet i byggematerialer og annen bruk som gir risiko for at noen skal bli eksponert for stoffet.
 2. Kan jeg selv fjerne asbest?
  Fjerning av asbestholdige byggematerialer fra eldre bygg under restaurering  skal foregå med verneutstyr, og det som fjernes skal være innpakket i tett plast. Behandles som spesialavfall.
 3. Hvordan oppstår muggsopp i bolig?
  Muggsopp kommer som oftest av dårlig ventilasjon og isolasjon. Fuktskader som er oppstått i kjeller,
  på bad eller ved en eller annen vannlekkasje. Muggsopp kan også komme av kondens som er oppstått på grunn av dårlig isolasjon. Konstruksjonsfeil og byggeslurv kan også være en av årsakene til muggsopp.
  Når man får muggsopp vil store mengder soppsporer virvle rundt i huset. Soppsporene finner man i klar, møbler og over alt i huset.
  Lukter det muggsopp i huset bør du snarest kartlegge evt muggsopproblemer. Hvis du i tillegg kan se muggsoppen må du ta affære umiddelbart!. Ta kontakt eller les mer om muggsanering.
 4. Hvor ofte bør man utføre en ventilasjonsrens?
  Det kommer litt an på type ventilasjonsanlegg og bruksområde.
  Ved næringsventilasjon med spesielle krav til luftkvalitet er en løpende serviceavtale med ett besøk pr år naturlig. Men dette varierer selvsagt etter behov.
  For oss andre med mer «normale» ventilasjonsløsninger som for eksempel balansert ventilasjon for bolig, er det tiltrekkelig med en kontroll og ventilasjonsrens hvert 2 til 3 år.
  Dermed øker muligheten til å kartlegge feil før det blir kostbart å utbedre, samt at dere er sikret en ren og stabil inneluft. Og et lavere effektforbruk!
 5. Hvor finner jeg standardiserte håndverkerkontrakter?
  Det er alltid fornuftig å benytte seg av standardiserte kontrakter. Enkelte av våre tjenester krever utfylling av skjema for enkle tiltak (følg lenken for kontrakter med forklaring), men dette ordner selvsagt vi.
  For komplett oversikt over forbrukerartikler, byggesøknader og standardiserte kontrakter kategorisert etter bruksområder se Fagmann.no – Trygg handel!